About

Creative Tone
Content & Design for Social Change

เราคือผู้ให้บริการด้านการทำเนื้อหา และการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เราเชื่อว่าเนื้อหาที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะช่วยเยียวยาสังคมนี้ได้

CreativeTone เป็นกลุ่มคนเล็กๆ ที่ทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์มานานกว่า 12 ปี รวมตัวกัน อาทิ บรรณาธิการ นักเขียน ครีเอทีฟ กราฟิกดีไซเนอร์ นักวาดภาพประกอบ ช่างภาพ คนทำงานเพื่อสังคม อาสาสมัครด้านต่างๆ จากการเห็นปัญหาสิ่งพิมพ์จำนวนมาก และคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆ ถูกผลิตขึ้นมาแต่ไม่ได้รับความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย เห็นถึงการออกแบบที่ไม่สามารถสร้างการจดจำและเอาชนะใจผู้บริโภคได้ เนื้อหาที่ไม่มีความพอเหมาะกับสัดส่วนของพื้นที่ ลูกเล่นต่างๆ ไม่ได้ถูกนำเอาไปใช้ในการนำเสนอต่อผู้อ่าน จึงทำให้สื่อเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบรับ ในฐานะคนทำสื่อ เราจึงเล็งเห็นปัญหา และใช้ความรัก ความรู้ เพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงาน และไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต จึงทำให้เกิดการรวมตัวกันสร้างสรรค์บรรยากาศเพื่อคุณภาพชีวิตและจิตใจ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆ กับการทำงานที่เรารัก ทำให้เกิดการก่อตั้ง CreativeTone

CreativeTone เริ่มต้นตั้งคำถามต่องานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินกันอย่างมหาศาลว่าทำไมยังขาดอัตลักษณ์ (Identity) ไม่สามารถสร้าง Brand หรือการจดจำต่อองค์กรหรือบริการต่างๆ ได้ ในฐานะที่ CreativeTone เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ที่สามารถทำข้อมูลยากๆ ของคุณ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน SME หรือผู้ที่มีความต้องการงานออกแบบสื่อ ทั้งแบบออนไลน์และสิ่งพิมพ์ เรายินดีให้คำปรึกษา และสร้างเรื่องราวดีๆ ต่อสังคม ต่อองค์กรของคุณไปพร้อมๆ กับความเชื่อของพวกเราที่ลงมือทำตั้งแต่วันนี้

กิตติพจน์ อรรถวิเชียร
Founder/Creative Director

“เราสร้างสรรค์เนื้อหาและการออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม”